Vaccination mot doping

En arbetsgrupp i styrelsen har tagit fram en handlingsplan över hur vi ska jobba mot doping.Klubbens inställning är att det räcker med vanlig varierad kost för att få i sig allt kroppen behöver för att vara aktiv. Kosttillskott ska undvikas för att undvika att få i sig okända ämnen. Nedan kan du läsa handlingsplanen och efter den finns några länkar där du kan hitta mer information.

Antidopingplan

Följande plan är reviderad 2023-12-03.

Vi

• Vill att vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.

• Vill att förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.

• Vill att åskådaren ska vara förvissad att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

• Vill ha en verksamhet helt fri från doping.

• Bedriver en naturlig och hälsosam träning utan droger.

• Arbetar förebyggande mot anabola androgena steroider.

Så här gör vi för att förebygga doping i Uddevalla Skidklubb

Förebyggande

• Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan.
• Vi uppmanar alla medlemmar att göra kunskapstestet på vaccineraklubben.se.
• Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida och i andra sammanhang t ex för kommun sponsorer och andra samarbetspartners.
• Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra lokaler.
• Vi sprider antidopingbudskapet genom att beställa affischer från Svensk Antidoping som vi sätter upp i våra lokaler.
• Vi uppmanar instruktörer/tränare att göra e-utbildningen Ren vinnare.
• Vi tillhandahåller foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll” till våra medlemmar.

Akuta åtgärder

• Föreningen har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping eller om dopingfall redan inträffat.
• Vid misstanke tas kontakt med RF för rådgivning och information.
• Vi ska tänka på sekretessen och hantera informationen varsamt.
• Kontakta styrelsen då man är säker på att det rör sig om doping. Styrelsen beslutar om vilka åtgärder som ska tas samt vilken information som ska gå ut och till vem.
• Vid dom om doping kommer åtgärder att vidtas som följer lagen, eventuellt dombeslut och RF:s rekommendationer. Dessa åtgärder kan se olika ut beroende av vilken doping det rör sig om.

Antidoping Information och länkar

Regler och Föreskrifter

Som medlem i vår förening omfattas du av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente, samt WADA:s (World Anti-Doping Agency) internationella standarder. Dessa grundar sig i WADA:s världsantidopingkod, som är det globala regelverk som gäller inom idrotten. Du är själv ytterst ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som finns på RF:s hemsida.

Tar du dopingklassade läkemedel?

Det är viktigt att kolla upp om ditt läkemedel är dopingklassat. Det gör du enklast genom att söka efter det i Röd-Gröna listan som är ett bra hjälpmedel som RF har tagit fram och som grundar sig på WADA:s lista över dopingklassade substanser. Listorna hittar ni på RF:s hemsida.

Behöver du söka dispens?

Är ditt läkemedel dopingklassat och det inte finns några tillåtna alternativ, kan du behöva söka dispens i Sverige eller internationellt beroende på vilken nivå du idrottar på. Ta reda på vad som gäller för just dig på RF:s hemsida.

Dopingkontroll
Som medlem i vår förening kan du bli utvald till dopingkontroll.

För att du ska veta hur en dopingkontroll går till och dina rättigheter och skyldigheter i samband med detta, har RF tagit fram en folder och en film som vi rekommenderar att du läser/ser på RF:s hemsida.

Kosttillskott
RF avråder från användning av kosttillskott, mer än på rent medicinska grunder.

Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser trots att det inte står på innehållsförteckningen. Eftersom du är ytterst ansvarig för vad du stoppar i dig, tar du alltid kosttillskott på egen risk. Läs mer om RF:s rekommendationer för kosttillskott och se RF:s korta filmer inom samma ämne på RF:s hemsida.

Svensk Antidoping på Facebook
Gilla och följ RF:s sida Svensk Antidoping på Facebook så blir du uppdaterad på intressant information i ämnet.

Prenumerera på Antidopingnytt
Du kan även registrera dig som prenumerant på RF:s nyhetsbrev för att hålla dig underrättad om antidopingarbetet i Sverige och internationellt.