Bjursjöstugan

Bjursjöstugans öppettider

Måndag till fredagNär kansliet är bemannat.(omklädning och dusch)
Tisdag och torsdag14.30 – 20.30(omklädning, dusch och bastu)
Söndagar   9.45 – 15.00(omklädning, dusch, bastu och servering)

Dusch och bastuavgift: 40:-
Skriv ditt namn i boken, betala kontant eller med Swish.

Välkommen till vår anläggning vid Bjursjön!

Träningsrum

I Bjursjöstugan finns ett rum med träningsredskap så som motionscykel, crosstrainer mm.

Som medlem i Uddevalla skidklubb har du möjlighet att använda redskapen då stugan är öppen. 

Historia

Planering av stugan

Redan 1931 planerade USK tillsammans med Bohusländska Curlingklubben att bygga en stuga vid Bjursjön. Vid ett extra sammträde den 22 juni 1931 beslöts att bilda en andelsförening för stugbyggandet. Konstituerande möte för den ekonomiska föreningen Sportstugan hölls den 15 oktober 1931 och dess första ordförande blev kapten Carl Axel Rhenberg. 

Schaktning och gundläggning av stugan kunde påbörjas efter att Uddevalla Kafébolag satsat 5.000 kronor i slutet av 1932.

Invigning

En strålande vinterdag den 4 februari 1934 invigdes Sportstugan, dels med fest i stugan för 200 inbjudna och dels med skridskoåkning, curlingspel, konståkning och hastighetsåkning på skridskor. Under invigningsdagen beräknades ca. 2.000 personer ha besökt stugan.

I stugan finns konstverk av Helge Frenders ’Skidlöparen’, Harald Linder ’Blåisen vid Finse’ samt ytterligare tavlor skänkta av Harald Linder. 

Belysning och elljuspår
Ända fram till år 1950 erhölls ström genom en likströmsgenerator. De populära pjäxdanserna på 1930- och 1940-talet fick ske i oljelampans sken. 
År 1950 erhölls dock ett bidrag från kommunen och ström drogs in i stugan. 
Samma år började man anlägga ett elljuspår. Arbetet var så omfattande att invigningen kunde ske först den 10 november 1955. Nuvarande elljussling på 2,5 km. stod färdig år 1971. 

Hoppbacken
Första planerna på hoppbacke var i Skeppsviken. I slutet av 1930-talet planerades dock för en hoppbacke i anslutning till Bjursjöstugan. Den 6 februari 1938 invigdes den färdiga backen och under invigningstävlingarna, som sågs av drygt 2.000 betalande åskådare, hoppades det ca. 18 meter. Det kända backrekordet är 23,5 meter. 
(Resterna av hoppbacken kan ännu ses från vägen upp till Bjursjöstugan. I kurvan där nuvarande asfalten tar slut kan man se stenresterna från backen på vänster sidan, om man färdas mot stugan.) Gunnar Klasson har ett par bilder på resterna av backen på sin blogg. http://uddevallare.blogspot.se/2012/04/hoppbacken-vid-bjursjon.html