Guide

Den här sidan beskriver hur man som redaktör för USK:s hemsida gör genomför de vanligaste förändringarna. För specifika frågor eller allmänt stöd kontakta Simon på simon.swe@gmail.com.

Logga in
Använd ditt redaktörskonto och logga in här: https://uddevalla-sk.se/wp-login.php
Kontakta Simon om du inte har ett eget redaktörskonto. Ange ditt fulla namn, mejladress och vilken sektion du tillhör.

Byta lösenord
1)  Gå till https://uddevalla-sk.se/wp-login.php
2)  Logga in
3)  Hålla musen över ditt namn längst uppe till höger, och klicka på Redigera profil
4)  Scrolla ner till ”Kontohantering” / ”Nytt lösenord” och klicka på ”Skapa nytt lösenord”

Redigeringstips
– Använd Shift+Enter om du vill ha radbrytning med mindre mellanrum. Bara Enter skapar nytt stycke och större mellanrum mellan raderna.
– Använd så långt som möjligt bara ”ren oformaterad” text och fet text för underrubriker. Om du vill du göra ”något mer komplicerat” så kontakta Simon, så håller vi hemsidan enhetlig.

Ladda upp bilder
1)  Öppna vänstermenyn   (höger-pil längst ned till vänster)
2)  Media → Lägg till ny   (i vänstermenyn)
3)  Välj mapp (tex ”Tävlingar Bjursjöterrängen 2023”)
4)  Ladda upp filer
4)  Vänta tills alla filer är uppladdade

Skapa inlägg
1)  Öppna vänstermenyn   (höger-pil längst ned till vänster)
2)  Inlägg → Lägg till nytt   (i vänstermenyn)
3)  Skriv rubrik   (där det står ”Lägg till rubrik”)
4)  Spara utkast   (knapp längst upp till höger)
5)  Skriv text   (där det står ”Skriv ”/” för att välja ett block”)
6)  Byt till flik ”Inlägg”   (till höger)
7)  Välj Kategorier → klicka för aktuell sektion eller allmänt, samt klicka ut Uncategorized   (till höger)
8)  Välj Utvald bild → Ladda upp eller sök fram redan uppladdad bild [Det här steget behöver antagligen förtydligas lite] → Ange utvald bild   (till höger)
9)  Publicera  (knapp längst upp till höger)

Ändra inlägg
1)  Öppna vänstermenyn   (höger-pil längst ned till vänster)
2)  Inlägg   (i vänstermenyn)
3)  Klicka på rubriken för inlägget som ska ändras   (i tabellen mitt på sidan)
4)  Ändra
5)  Uppdatera  (knapp längst upp till höger)

Skapa sida
Mejla Simon underlag så skapar han grunden för sidan och lägger till den i menyn.

Ändra sida
1)  Öppna vänstermenyn   (höger-pil längst ned till vänster)
2)  Sidor   (i vänstermenyn)
3)  Håll musen över raden för aktuell sida och klicka på ”Redigera med Elementor”   (i tabellen mitt på sidan)
4)  Scrolla ner till del av sida som ska ändras och klicka på texten
5)  Redigera texten i det vänstra fönstret (den större ytan till höger är utformad för visning och den mindre vänstra för redigering)
6)  Uppdatera  (knapp under det vänstra fönstret)